Cybersecurity Data-lake

Cybersecurity Data-lake

Blendata ช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ สามารถทำการ Forensic ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มากกว่าการจัดเก็บใน Logger แบบเดิม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ Query หรือค้นหาข้อมูลย้อนหลังจากข้อมูลมหาศาลด้วยระยะเวลาเพียงหลักวินาที พร้อมทั้งสามารถสร้างรีพอร์ทหรือแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด (Drag&Drop) และสามารถนำข้อมูลมหาศาลไปต่อยอดในการทำ AI/ML เพื่อการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Proactive threat hunting) ในขั้นแอดวานซ์ได้อีกด้วย

ทำการ Forensic และค้นหาข้อมูลย้อนหลังจำนวนมหาศาลได้ในหลักวินาที พร้อมฟังก์ชันการสร้างแดชบอร์ด โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

1. สร้าง Data Lake สำหรับ
ข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างง่ายดาย

1. สร้าง Data Lake สำหรับข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างง่ายดาย

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาในการจัดการข้อมูลมหาศาล เมื่อต้องทำการ Forensic ข้อมูลและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางไซเบอร์ในเชิงลึก เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วมากในแต่ละวัน ทั้งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) และกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) เช่น log ซึ่งโซลูชันการจัดการ log แบบเดิมส่วนใหญ่ไม่สามารถรองรับข้อมูลปริมาณมากได้ แต่สำหรับ Blendata นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยสามารถสร้าง Big data lake ด้วย log จากเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Network) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (Security devices) ทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลทางไซเบอร์สามารถ Query หรือวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเชิงลึกที่ถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหลักเดือนหรือปี โดยใช้เวลาในการค้นหาเพียงไม่กี่วินาที

2. รูปแบบการทำแดชบอร์ดที่มีลูกเล่นหลากหลาย

สร้างแดชบอร์ดสำหรับการปฏิบัติงานได้แบบวันต่อวันเพื่อการสรุปข้อมูลที่เร็วยิ่งขึ้น โดยใช้ฟังก์ชั่นการแสดงภาพ (Visualization) ที่ Built-in อยู่ในแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งสามารถสร้างได้ตั้งแต่แผนภูมิขั้นสูง เช่น Sankey, Wordcloud หรือแผนภูมิอย่างง่าย เช่น heatmap

3. นำข้อมูลมหาศาลไปต่อยอดในการทำ ML

ด้วยพลังของข้อมูลมหาศาลที่อยู่ในมือของคุณ พร้อมกับฟังก์ชั่นที่สามารถปรับแต่งได้ความต้องการของ Blendata (รองรับ SparkML library) ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลมหาศาลไปต่อยอดในการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อทำโซลูชันในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Threat hunting solutions) เช่น การตรวจจับความผิดปกติ การทำนายภัยคุกคามและอื่น ๆ อีกมากมาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิด 4 ความท้าทายบริหารจัดการ Big Data ของธุรกิจไทย แนะแนวทางก้าวพ้นอุปสรรค เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
แชร์ความรู้
เปิด 4 ความท้าทายบริหารจัดการ Big Data ของธุรกิจไทย แนะแนวทางก้าวพ้นอุปสรรค เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ทำความรู้จัก Data Analytics ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ พร้อม 4 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร
แชร์ความรู้
ทำความรู้จัก Data Analytics ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ พร้อม 4 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร
Blendata ประกาศความสำเร็จเติบโตเท่าตัว เล็งพัฒนา AI/ML ต่อยอด Big Data เตรียมคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่หนุนเติบโต 100% ปีนี้
แชร์ความรู้
Blendata ประกาศความสำเร็จเติบโตเท่าตัว เล็งพัฒนา AI/ML ต่อยอด Big Data เตรียมคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่หนุนเติบโต 100% ปีนี้
Why Big Data is More Painful than Stepping on a Lego ความท้าทายในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องก้าวข้าม
แชร์ความรู้
Why Big Data is More Painful than Stepping on a Lego ความท้าทายในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องก้าวข้าม
Data หัวใจของ AI แนะ 4 ทริคจัดการข้อมูล สร้าง AI อัจฉริยะ
แชร์ความรู้
Data หัวใจของ AI แนะ 4 ทริคจัดการข้อมูล สร้าง AI อัจฉริยะ
Big Data + AI การทำงานร่วมกันของ 2 สุดยอดเทคโนโลยี ที่ช่วยยกระดับธุรกิจให้พร้อมทุกการแข่งขัน
แชร์ความรู้
Big Data + AI การทำงานร่วมกันของ 2 สุดยอดเทคโนโลยี ที่ช่วยยกระดับธุรกิจให้พร้อมทุกการแข่งขัน
เปิด 4 ความท้าทายบริหารจัดการ Big Data ของธุรกิจไทย แนะแนวทางก้าวพ้นอุปสรรค เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
แชร์ความรู้
เปิด 4 ความท้าทายบริหารจัดการ Big Data ของธุรกิจไทย แนะแนวทางก้าวพ้นอุปสรรค เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ทำความรู้จัก Data Analytics ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ พร้อม 4 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร
แชร์ความรู้
ทำความรู้จัก Data Analytics ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ พร้อม 4 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร
Blendata ประกาศความสำเร็จเติบโตเท่าตัว เล็งพัฒนา AI/ML ต่อยอด Big Data เตรียมคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่หนุนเติบโต 100% ปีนี้
แชร์ความรู้
Blendata ประกาศความสำเร็จเติบโตเท่าตัว เล็งพัฒนา AI/ML ต่อยอด Big Data เตรียมคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่หนุนเติบโต 100% ปีนี้
Why Big Data is More Painful than Stepping on a Lego ความท้าทายในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องก้าวข้าม
แชร์ความรู้
Why Big Data is More Painful than Stepping on a Lego ความท้าทายในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องก้าวข้าม
Data หัวใจของ AI แนะ 4 ทริคจัดการข้อมูล สร้าง AI อัจฉริยะ
แชร์ความรู้
Data หัวใจของ AI แนะ 4 ทริคจัดการข้อมูล สร้าง AI อัจฉริยะ
Big Data + AI การทำงานร่วมกันของ 2 สุดยอดเทคโนโลยี ที่ช่วยยกระดับธุรกิจให้พร้อมทุกการแข่งขัน
แชร์ความรู้
Big Data + AI การทำงานร่วมกันของ 2 สุดยอดเทคโนโลยี ที่ช่วยยกระดับธุรกิจให้พร้อมทุกการแข่งขัน
เปิด 4 ความท้าทายบริหารจัดการ Big Data ของธุรกิจไทย แนะแนวทางก้าวพ้นอุปสรรค เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
แชร์ความรู้
เปิด 4 ความท้าทายบริหารจัดการ Big Data ของธุรกิจไทย แนะแนวทางก้าวพ้นอุปสรรค เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ทำความรู้จัก Data Analytics ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ พร้อม 4 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร
แชร์ความรู้
ทำความรู้จัก Data Analytics ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ พร้อม 4 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร
Blendata ประกาศความสำเร็จเติบโตเท่าตัว เล็งพัฒนา AI/ML ต่อยอด Big Data เตรียมคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่หนุนเติบโต 100% ปีนี้
แชร์ความรู้
Blendata ประกาศความสำเร็จเติบโตเท่าตัว เล็งพัฒนา AI/ML ต่อยอด Big Data เตรียมคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่หนุนเติบโต 100% ปีนี้
Why Big Data is More Painful than Stepping on a Lego ความท้าทายในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องก้าวข้าม
แชร์ความรู้
Why Big Data is More Painful than Stepping on a Lego ความท้าทายในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องก้าวข้าม
Data หัวใจของ AI แนะ 4 ทริคจัดการข้อมูล สร้าง AI อัจฉริยะ
แชร์ความรู้
Data หัวใจของ AI แนะ 4 ทริคจัดการข้อมูล สร้าง AI อัจฉริยะ
Big Data + AI การทำงานร่วมกันของ 2 สุดยอดเทคโนโลยี ที่ช่วยยกระดับธุรกิจให้พร้อมทุกการแข่งขัน
แชร์ความรู้
Big Data + AI การทำงานร่วมกันของ 2 สุดยอดเทคโนโลยี ที่ช่วยยกระดับธุรกิจให้พร้อมทุกการแข่งขัน
เริ่มต้นกำหนดทิศทางธุรกิจ ด้วยข้อมูลในมือคุณ

Blendata บริหารจัดการ Big data ทุกขั้นตอน ในแพลตฟอร์มเดียว แบบ No Coding!

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.