Search for Blendata

Cybersecurity Data-lake

Cybersecurity Data-lake

Blendata ช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ สามารถทำการ Forensic ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มากกว่าการจัดเก็บใน Logger แบบเดิม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ Query หรือค้นหาข้อมูลย้อนหลังจากข้อมูลมหาศาลด้วยระยะเวลาเพียงหลักวินาที พร้อมทั้งสามารถสร้างรีพอร์ทหรือแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด (Drag&Drop) และสามารถนำข้อมูลมหาศาลไปต่อยอดในการทำ AI/ML เพื่อการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Proactive threat hunting) ในขั้นแอดวานซ์ได้อีกด้วย

ทำการ Forensic และค้นหาข้อมูลย้อนหลังจำนวนมหาศาลได้ในหลักวินาที พร้อมฟังก์ชันการสร้างแดชบอร์ด โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

1. สร้าง Data Lake สำหรับ
ข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างง่ายดาย

1. สร้าง Data Lake สำหรับข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างง่ายดาย

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาในการจัดการข้อมูลมหาศาล เมื่อต้องทำการ Forensic ข้อมูลและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางไซเบอร์ในเชิงลึก เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วมากในแต่ละวัน ทั้งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) และกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) เช่น log ซึ่งโซลูชันการจัดการ log แบบเดิมส่วนใหญ่ไม่สามารถรองรับข้อมูลปริมาณมากได้ แต่สำหรับ Blendata นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยสามารถสร้าง Big data lake ด้วย log จากเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Network) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (Security devices) ทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลทางไซเบอร์สามารถ Query หรือวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเชิงลึกที่ถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหลักเดือนหรือปี โดยใช้เวลาในการค้นหาเพียงไม่กี่วินาที

2. รูปแบบการทำแดชบอร์ดที่มีลูกเล่นหลากหลาย

สร้างแดชบอร์ดสำหรับการปฏิบัติงานได้แบบวันต่อวันเพื่อการสรุปข้อมูลที่เร็วยิ่งขึ้น โดยใช้ฟังก์ชั่นการแสดงภาพ (Visualization) ที่ Built-in อยู่ในแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งสามารถสร้างได้ตั้งแต่แผนภูมิขั้นสูง เช่น Sankey, Wordcloud หรือแผนภูมิอย่างง่าย เช่น heatmap

3. นำข้อมูลมหาศาลไปต่อยอดในการทำ ML

ด้วยพลังของข้อมูลมหาศาลที่อยู่ในมือของคุณ พร้อมกับฟังก์ชั่นที่สามารถปรับแต่งได้ความต้องการของ Blendata (รองรับ SparkML library) ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลมหาศาลไปต่อยอดในการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อทำโซลูชันในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Threat hunting solutions) เช่น การตรวจจับความผิดปกติ การทำนายภัยคุกคามและอื่น ๆ อีกมากมาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Blendata แนะ 4 ขั้นตอน จัดการข้อมูลภายในองค์กร ไขกุญแจความสำเร็จยุค Data Driven
แชร์ความรู้
Blendata แนะ 4 ขั้นตอน จัดการข้อมูลภายในองค์กร ไขกุญแจความสำเร็จยุค Data Driven
Blendata ปฎิวัติการเก็บข้อมูลถาวรให้เป็นมากกว่าแค่เก็บ ชูโซลูชัน Data Archiving สืบค้นได้ วิเคราะห์เร็ว พร้อมต่อยอดการทำ Big Data
แชร์ความรู้
Blendata ปฎิวัติการเก็บข้อมูลถาวรให้เป็นมากกว่าแค่เก็บ ชูโซลูชัน Data Archiving สืบค้นได้ วิเคราะห์เร็ว พร้อมต่อยอดการทำ Big Data
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
กิจกรรม
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata แนะ 4 ขั้นตอน จัดการข้อมูลภายในองค์กร ไขกุญแจความสำเร็จยุค Data Driven
แชร์ความรู้
Blendata แนะ 4 ขั้นตอน จัดการข้อมูลภายในองค์กร ไขกุญแจความสำเร็จยุค Data Driven
Blendata ปฎิวัติการเก็บข้อมูลถาวรให้เป็นมากกว่าแค่เก็บ ชูโซลูชัน Data Archiving สืบค้นได้ วิเคราะห์เร็ว พร้อมต่อยอดการทำ Big Data
แชร์ความรู้
Blendata ปฎิวัติการเก็บข้อมูลถาวรให้เป็นมากกว่าแค่เก็บ ชูโซลูชัน Data Archiving สืบค้นได้ วิเคราะห์เร็ว พร้อมต่อยอดการทำ Big Data
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
กิจกรรม
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata แนะ 4 ขั้นตอน จัดการข้อมูลภายในองค์กร ไขกุญแจความสำเร็จยุค Data Driven
แชร์ความรู้
Blendata แนะ 4 ขั้นตอน จัดการข้อมูลภายในองค์กร ไขกุญแจความสำเร็จยุค Data Driven
Blendata ปฎิวัติการเก็บข้อมูลถาวรให้เป็นมากกว่าแค่เก็บ ชูโซลูชัน Data Archiving สืบค้นได้ วิเคราะห์เร็ว พร้อมต่อยอดการทำ Big Data
แชร์ความรู้
Blendata ปฎิวัติการเก็บข้อมูลถาวรให้เป็นมากกว่าแค่เก็บ ชูโซลูชัน Data Archiving สืบค้นได้ วิเคราะห์เร็ว พร้อมต่อยอดการทำ Big Data
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
กิจกรรม
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นกำหนดทิศทางธุรกิจ ด้วยข้อมูลในมือคุณ

Blendata บริหารจัดการ Big data ทุกขั้นตอน ในแพลตฟอร์มเดียว แบบ No Coding!

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.