Frame-17
ความสำเร็จของลูกค้า

พัฒนาวิธีการบริการลูกค้า ลดเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลมหาศาลจากสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วินาที

พัฒนาวิธีการบริการลูกค้า ลดเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลมหาศาลจากสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วินาที

Frame-13
ความสำเร็จของลูกค้า

ค้นหาข้อมูลมหาศาลย้อนหลัง 10 ปี ได้ในไม่กี่วินาที

Frame-15
ความสำเร็จของลูกค้า

เพิ่มขีดความสามารถให้กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามความปลอดภัย ทางไซเบอร์ด้วย Big Data

เพิ่มขีดความสามารถให้กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามความปลอดภัย ทางไซเบอร์ด้วย Big Data

เรื่องราวความสำเร็จ

Blendata รองรับการรวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาลจากหลายแหล่งมาไว้ในที่เดียวกัน สร้างเป็น Operational Data warehouse ที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย ผ่านหน้า Interactive dashboard ซึ่งเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า เจ้าหน้าที่สามารถเลือกดูข้อมูลมหาศาลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบภาพรวมหรือข้อมูลรายบุคคล เพียงใช้วิธีการยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

Blendata สามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้โดยตรงจากข้อมูลต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มาจาก Databases, Apps Logs หรือ Files พร้อมความสามารถในการบีบอัดข้อมูลให้เล็กลงได้ถึง 2 ถึง 15 เท่า และจัดเก็บข้อมูลแบบ Open Formats ไว้ใน Storage (High Performance NAS, SAN, Object storage) ที่ลูกค้าเลือกได้เองตามความต้องการ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้ทันที รวมถึงสามารถ Restore ข้อมูลกลับไปที่ Database ต้นทางหรือ Database ยี่ห้อใดก็ได้ มาพร้อมฟังก์ชั่นในการ Export ข้อมูลออกไปใช้งานได้ทั้งไฟล์ CSV และ PDF หรือนำข้อมูลไปสร้างเป็น Report หรือ Dashboard ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชั่นบนแพลตฟอร์มของ Blendata

ด้วยระบบของ Blendata ที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Security Device, Network, Device, Infrastructure หรือแม้กระทั่ง Application data มาจัดเก็บไว้ในที่เดียว เพื่อให้นักวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยทำการ Forensic ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังที่มีจำนวนมหาศาลได้ทันที ซึ่งทำให้สามารถแก้ปัญหากี่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Blendata ยังมีฟังก์ชั่นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Simple query, Visualization dashboard หรือการแจ้งเตือนด้วยฟังก์ชั่น Notification พร้อมด้วยเทคโนโลยี Big data ของ Blendata ที่สามารถต่อยอดการทำ AI/ML เพื่อให้นักวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยปรับปรุงเฟรมเวิร์กและสร้างโมเดลการทำนายภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การตรวจจับความผิดปกติและการวิเคราะห์พฤติกรรม ได้อีกด้วย (*เขียนโค้ดผ่านเครื่องมือเสริมอื่น)

ด้วยระบบของ Blendata ที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Security Device, Network, Device, Infrastructure หรือแม้กระทั่ง Application data มาจัดเก็บไว้ในที่เดียว เพื่อให้นักวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยทำการ Forensic ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังที่มีจำนวนมหาศาลได้ทันที ซึ่งทำให้สามารถแก้ปัญหากี่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Blendata ยังมีฟังก์ชั่นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Simple query, Visualization dashboard หรือการแจ้งเตือนด้วยฟังก์ชั่น Notification พร้อมด้วยเทคโนโลยี Big data ของ Blendata ที่สามารถต่อยอดการทำ AI/ML เพื่อให้นักวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยปรับปรุงเฟรมเวิร์กและสร้างโมเดลการทำนายภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การตรวจจับความผิดปกติและการวิเคราะห์พฤติกรรม ได้อีกด้วย (*เขียนโค้ดผ่านเครื่องมือเสริมอื่น)

เริ่มต้นกำหนดทิศทางธุรกิจ ด้วยข้อมูลในมือคุณ

Blendata บริหารจัดการ Big data ทุกขั้นตอน ในแพลตฟอร์มเดียว แบบ No Coding!

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.