Blendata Partners

Blendata ร่วมมือกับ Partners ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในหลากหลายด้าน เพื่อยกระดับศักยภาพให้กับวงการธุรกิจ
Blendata ร่วมมือกับ Partners ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในหลากหลายด้าน
เพื่อยกระดับศักยภาพให้กับวงการธุรกิจ
Overview

Blendata Ecosystem

Blendata ร่วมมือกับ Partners ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยี ด้าน System Integrator (SI) และผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา
เพื่อสร้าง Ecosystem ด้าน Big data แบบครบวงจรซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Blendata ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ พัฒนาความสามารถของเครื่องมือในการทำ Big data
บริการด้านผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เช่น วางระบบความปลอดภัยของข้อมูล บริการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการนำข้อมูลไปต่อยอด
รวมถึงสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสู่สายงาน Big data เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวงการธุรกิจ
Blendata ร่วมมือกับ Partners ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยี ด้าน System Integrator (SI) และผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา เพื่อสร้าง Ecosystem ด้าน Big data แบบครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Blendata ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ พัฒนาความสามารถของเครื่องมือในการทำ Big data บริการด้านผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เช่น วางระบบความปลอดภัยของข้อมูล บริการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการนำข้อมูลไปต่อยอด รวมถึงสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสู่สายงาน Big data เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวงการธุรกิจ

AIS

AIS big data platform as a service
AIS และ Blendata มองเห็นช่องว่างของตลาด Big data ในประเทศไทย ที่ยังขาดการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้งานอย่างทั่วถึง และยังขาดการวางโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่ได้ประสิทธิภาพ จึงเกิดความร่วมมือกันพัฒนา AIS Big data platform as a service โดยการทำงานด้วยโครงสร้างพื้นฐานของ AIS (AIS infrastructure) ร่วมกับแพลตฟอร์ม Blendata enterprise พร้อมให้บริการแก่องค์กรในประเทศไทย เพื่อให้ธุรกิจเข้าถึง Big data solution ได้อย่างรวดเร็วและปรับขนาดการจัดเก็บข้อมูลได้ตามขนาดของข้อมูลที่เพิ่มขยายขึ้น
B-Log (Cybersecurity log management)
ยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรองรับทุกความต้องการของธุรกิจและรองรับธุรกิจทุกขนาด โดยการทำงานร่วมกันของ AIS Business Cloud และบริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี Big data จาก Blendata ออกมาเป็นโซลูชันที่มีชื่อว่า B-Log ซึ่งเป็นบริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลประเภท Log แบบคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง (pay-per-use) โดยทำงานอยู่บนระบบคลาวด์ ที่ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค ซึ่ง B-Log เป็นโซลูชันที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

G-Able Public Company Limited

Big data and analytics solution
Blendata คือ 1 ในเทคโนโลยีสำคัญที่ G-Able นำไปใช้ประกอบการให้บริการลูกค้าในด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี Big data ขั้นสูงที่ทันสมัย บวกกับประสบการณ์ของ G-Able ที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านไอทีให้กับองค์กรในหลายอุตสาหกรรม
Cybersecurity solution
Blendata คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ G-Able ซึ่งคือ Holistic G-Cyber ​​Solution โดยการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ในที่เดียว พร้อมฐานข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity data-lake) รวมถึงฟีเจอร์ด้าน AIML ที่ช่วยให้สามารถรวบรวม Log และข้อมูลภัยคุกคามได้ในที่เดียว ซึ่งทำให้ค้นหาข้อมูลได้ในไม่กี่วินาทีและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย G-Able ได้มุ่งเน้นที่การสร้างโซลูชันที่ตอบสนองการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า

Esri Thailand

Seamless integration with ArcGIS technology
Esri Thailand ร่วมมือกับ Blendata เพื่อพัฒนาโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ (Spatial big data analytics solution) ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยี Big data ของ Blendata ซึ่งคือแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise เข้ากับ ArcGIS ออกมาเป็นโซลูชันแบบ end-to-end สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่และข้อมูลขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่พร้อมให้บริการบนแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise และ ArcGIS

Eguardian Thailand

Cybersecurity solution
Blendata นำเทคโนโลยี Big data เข้าไปยกระดับโครงการด้านการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Eguardian โดยสามารถจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอุดช่องโหว่เพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหา ซึ่ง Blendata และ Eguardian ได้มีการแนะนำและให้บริการโครงการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับหลายภาคส่วน ซึ่ง Eguardian มีประสบการณ์มากมายทั้งในด้านธุรกิจและด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
Big data and analytics solution
เพื่อให้โซลูชันการวิเคราะห์ Big data นั้นมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น Eguardian ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Big data ระดับมืออาชีพ ได้ร่วมมือกับ Blendata เพื่อเพิ่มการบริการด้านเทคนิคระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าด้วย Big data แพลตฟอร์ม ซึ่ง Eguardian มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับลูกค้าหลายภาคส่วนในการเริ่มต้นโครงการด้าน Big Data ที่หลากหลาย และ Blendata เองก็เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการ Big data และช่วยให้องค์กรธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการทำโครงการด้าน Big data อย่างมีประสิทธิภาพ

FireOneOne

Business consultant
FireOneOne และ Blendata ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแผนการให้คำปรึกษาลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการด้าน Big data เพื่อเปลี่ยนความต้องการด้าน Big data ของลูกค้าจากจุดเริ่มต้นให้กลายเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่าง Blendata และ FireOneOne ยังรวมไปถึงบริการให้คำปรึกษาด้าน Big data ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินศักยภาพขององค์กรในการพัฒนา Use case ด้าน Big Data ผ่านการประเมินขั้นต้นของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) และวิศวกรข้อมูล (Data engineer) ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงจาก Blendata

TGGS

ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
Blendata ร่วมมือกับ TGGS ในการเป็นพันธมิตรทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสรรหาบุคลากรด้าน Big data เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจ โดยการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโอกาสในการทำงานของวิศวกรข้อมูลประสิทธิภาพสูง (High Performance Data Engineer) ผ่านการจัดการแข่งขัน การเสนอโครงการ ทุนการศึกษา และช่องทางการแบ่งปันความรู้ เช่น กิจกรรม Training หรือการแบ่งปันความรู้ผ่าน Social media เป็นต้น
การวิจัยทางเทคโนโลยีขั้นสูง (Computer architecture & HPC software)
Blendata และ TGGS ร่วมมือกันทำวิจัย ในหัวข้อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง (HPC software) รวมถึงระบบสารสนเทศ ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้แก่นักศึกษาพร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของ Blendata โดย Blendata ได้มีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงความต้องการทางธุรกิจและปัญหาต่าง ๆ ที่พบในโลกธุรกิจ เพื่อสร้างหัวข้อใหม่ ๆ ที่มีความท้าทายมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง (HPC software)

Relate Contents

อัพเดทความรู้เกี่ยวกับ Big data การวิเคราะห์ข้อมูล เทรนด์ และข่าวสารที่น่าสนใจ

Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ

Relate Contents

อัพเดทความรู้เกี่ยวกับ Big data การวิเคราะห์ข้อมูล เทรนด์ และข่าวสารที่น่าสนใจ

เริ่มต้นกำหนดทิศทางธุรกิจ
ด้วยข้อมูลในมือคุณ
เริ่มต้นกำหนด
ทิศทางธุรกิจ ด้วย
ข้อมูลในมือคุณ
ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Big data

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.