Blendata Partners

Blendata ร่วมมือกับ Partners ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในหลากหลายด้าน เพื่อยกระดับศักยภาพให้กับวงการธุรกิจ
Blendata ร่วมมือกับ Partners ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในหลากหลายด้าน
เพื่อยกระดับศักยภาพให้กับวงการธุรกิจ
Overview

Blendata Ecosystem

Blendata ร่วมมือกับ Partners ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยี ด้าน System Integrator (SI) และผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา
เพื่อสร้าง Ecosystem ด้าน Big data แบบครบวงจรซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Blendata ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ พัฒนาความสามารถของเครื่องมือในการทำ Big data
บริการด้านผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เช่น วางระบบความปลอดภัยของข้อมูล บริการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการนำข้อมูลไปต่อยอด
รวมถึงสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสู่สายงาน Big data เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวงการธุรกิจ
Blendata ร่วมมือกับ Partners ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยี ด้าน System Integrator (SI) และผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา เพื่อสร้าง Ecosystem ด้าน Big data แบบครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Blendata ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ พัฒนาความสามารถของเครื่องมือในการทำ Big data บริการด้านผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เช่น วางระบบความปลอดภัยของข้อมูล บริการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการนำข้อมูลไปต่อยอด รวมถึงสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสู่สายงาน Big data เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวงการธุรกิจ

AIS

AIS big data platform as a service
AIS และ Blendata มองเห็นช่องว่างของตลาด Big data ในประเทศไทย ที่ยังขาดการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้งานอย่างทั่วถึง และยังขาดการวางโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่ได้ประสิทธิภาพ จึงเกิดความร่วมมือกันพัฒนา AIS Big data platform as a service โดยการทำงานด้วยโครงสร้างพื้นฐานของ AIS (AIS infrastructure) ร่วมกับแพลตฟอร์ม Blendata enterprise พร้อมให้บริการแก่องค์กรในประเทศไทย เพื่อให้ธุรกิจเข้าถึง Big data solution ได้อย่างรวดเร็วและปรับขนาดการจัดเก็บข้อมูลได้ตามขนาดของข้อมูลที่เพิ่มขยายขึ้น
B-Log (Cybersecurity log management)
ยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรองรับทุกความต้องการของธุรกิจและรองรับธุรกิจทุกขนาด โดยการทำงานร่วมกันของ AIS Business Cloud และบริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี Big data จาก Blendata ออกมาเป็นโซลูชันที่มีชื่อว่า B-Log ซึ่งเป็นบริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลประเภท Log แบบคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง (pay-per-use) โดยทำงานอยู่บนระบบคลาวด์ ที่ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค ซึ่ง B-Log เป็นโซลูชันที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

G-Able Public Company Limited

Big data and analytics solution
Blendata คือ 1 ในเทคโนโลยีสำคัญที่ G-Able นำไปใช้ประกอบการให้บริการลูกค้าในด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี Big data ขั้นสูงที่ทันสมัย บวกกับประสบการณ์ของ G-Able ที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านไอทีให้กับองค์กรในหลายอุตสาหกรรม
Cybersecurity solution
Blendata คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ G-Able ซึ่งคือ Holistic G-Cyber ​​Solution โดยการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ในที่เดียว พร้อมฐานข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity data-lake) รวมถึงฟีเจอร์ด้าน AIML ที่ช่วยให้สามารถรวบรวม Log และข้อมูลภัยคุกคามได้ในที่เดียว ซึ่งทำให้ค้นหาข้อมูลได้ในไม่กี่วินาทีและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย G-Able ได้มุ่งเน้นที่การสร้างโซลูชันที่ตอบสนองการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า

Esri Thailand

Seamless integration with ArcGIS technology
Esri Thailand ร่วมมือกับ Blendata เพื่อพัฒนาโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ (Spatial big data analytics solution) ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยี Big data ของ Blendata ซึ่งคือแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise เข้ากับ ArcGIS ออกมาเป็นโซลูชันแบบ end-to-end สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่และข้อมูลขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่พร้อมให้บริการบนแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise และ ArcGIS

Eguardian Thailand

Cybersecurity solution
Blendata นำเทคโนโลยี Big data เข้าไปยกระดับโครงการด้านการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Eguardian โดยสามารถจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอุดช่องโหว่เพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหา ซึ่ง Blendata และ Eguardian ได้มีการแนะนำและให้บริการโครงการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับหลายภาคส่วน ซึ่ง Eguardian มีประสบการณ์มากมายทั้งในด้านธุรกิจและด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
Big data and analytics solution
เพื่อให้โซลูชันการวิเคราะห์ Big data นั้นมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น Eguardian ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Big data ระดับมืออาชีพ ได้ร่วมมือกับ Blendata เพื่อเพิ่มการบริการด้านเทคนิคระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าด้วย Big data แพลตฟอร์ม ซึ่ง Eguardian มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับลูกค้าหลายภาคส่วนในการเริ่มต้นโครงการด้าน Big Data ที่หลากหลาย และ Blendata เองก็เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการ Big data และช่วยให้องค์กรธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการทำโครงการด้าน Big data อย่างมีประสิทธิภาพ

FireOneOne

Business consultant
FireOneOne และ Blendata ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแผนการให้คำปรึกษาลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการด้าน Big data เพื่อเปลี่ยนความต้องการด้าน Big data ของลูกค้าจากจุดเริ่มต้นให้กลายเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่าง Blendata และ FireOneOne ยังรวมไปถึงบริการให้คำปรึกษาด้าน Big data ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินศักยภาพขององค์กรในการพัฒนา Use case ด้าน Big Data ผ่านการประเมินขั้นต้นของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) และวิศวกรข้อมูล (Data engineer) ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงจาก Blendata

TGGS

ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
Blendata ร่วมมือกับ TGGS ในการเป็นพันธมิตรทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสรรหาบุคลากรด้าน Big data เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจ โดยการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโอกาสในการทำงานของวิศวกรข้อมูลประสิทธิภาพสูง (High Performance Data Engineer) ผ่านการจัดการแข่งขัน การเสนอโครงการ ทุนการศึกษา และช่องทางการแบ่งปันความรู้ เช่น กิจกรรม Training หรือการแบ่งปันความรู้ผ่าน Social media เป็นต้น
การวิจัยทางเทคโนโลยีขั้นสูง (Computer architecture & HPC software)
Blendata และ TGGS ร่วมมือกันทำวิจัย ในหัวข้อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง (HPC software) รวมถึงระบบสารสนเทศ ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้แก่นักศึกษาพร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของ Blendata โดย Blendata ได้มีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงความต้องการทางธุรกิจและปัญหาต่าง ๆ ที่พบในโลกธุรกิจ เพื่อสร้างหัวข้อใหม่ ๆ ที่มีความท้าทายมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง (HPC software)

Relate Contents

อัพเดทความรู้เกี่ยวกับ Big data การวิเคราะห์ข้อมูล เทรนด์ และข่าวสารที่น่าสนใจ

ข้อดีของการทำ Hyper-Personalization ในยุคที่ ‘ข้อมูล’ คือแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ยุคดิจิทัลคือยุคที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน ข้อมูลมหาศาลนั้นสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการทำ Hyper-Personalization ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากขึ้น พร้อมสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม และยังเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในสองสามปีที่ผ่านมา นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ จะสามารถยกระดับธุรกิจสู่ศักยภาพที่เหนือกว่าด้วยการใช้ประโยชน์จาก ‘ข้อมูล’
ข้อดีของการทำ Hyper-Personalization ในยุคที่ ‘ข้อมูล’ คือแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ยุคดิจิทัลคือยุคที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน ข้อมูลมหาศาลนั้นสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการทำ Hyper-Personalization ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากขึ้น พร้อมสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม และยังเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในสองสามปีที่ผ่านมา นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ จะสามารถยกระดับธุรกิจสู่ศักยภาพที่เหนือกว่าด้วยการใช้ประโยชน์จาก ‘ข้อมูล’
Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย จัดบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้เข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย จัดบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้เข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
แค่ใช้ Data ก็รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิม ยกระดับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Hyper-Personalization
เนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและเวลาเป็นอย่างมากมาย ทำให้เกิดความต้องการสูงต่อการตลาดที่นำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล (Personalized) และอาจทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลงหากแบรนด์หรือร้านค้าพยายามส่งแคมเปญหรือแนะนำสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
แค่ใช้ Data ก็รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิม ยกระดับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Hyper-Personalization
เนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและเวลาเป็นอย่างมากมาย ทำให้เกิดความต้องการสูงต่อการตลาดที่นำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล (Personalized) และอาจทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลงหากแบรนด์หรือร้านค้าพยายามส่งแคมเปญหรือแนะนำสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

Relate Contents

อัพเดทความรู้เกี่ยวกับ Big data การวิเคราะห์ข้อมูล เทรนด์ และข่าวสารที่น่าสนใจ

เริ่มต้นกำหนดทิศทางธุรกิจ
ด้วยข้อมูลในมือคุณ
เริ่มต้นกำหนด
ทิศทางธุรกิจ ด้วย
ข้อมูลในมือคุณ
ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Big data

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.