Search for Blendata

3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!

3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!

Share on facebook
Share on linkedin

       จากเทรนด์การใช้ Big Data ในการขับเคลื่อนธุรกิจของอุตสาหกรรมทั่วโลก องค์กรในประเทศไทยก็ได้มีการปรับตัวเพื่อนำ Big Data มาใช้เช่นกัน แต่ทำไม? หลายองค์กรจึงไม่สามารถผลักดันโปรเจค Big Data ให้ประสบความสำเร็จได้ Blendata พบว่า มี 3 ปัญหาหลัก ที่เป็นอุปสรรคในการทำ Big Data ขององค์กรในประเทศไทย ดังนี้

1. ปัญหาความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลจากหลายแหล่ง

       ข้อมูลภายในองค์กรเป็นข้อมูลที่มีการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากระบบการขาย ระบบออนไลน์ ระบบคงคลังสินค้า และอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลของจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือข้อมูลจากการที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ข้อมูลในองค์กรมีความหลากหลายและมีจำนวนมหาศาล ซึ่งสร้างความลำบากอย่างมากเมื่อบุคลากรในองค์กรหรือ End-User มีความต้องการที่จะใช้ข้อมูล เนื่องจากไม่สามารถดึงข้อมูลมหาศาลจากหลายระบบมารวมกันได้ ซึ่งหลายองค์กรได้แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้ Big Data แพลตฟอร์มหลายเครื่องมือและหลายยี่ห้อ ซึ่งวิธีการนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาความซับซ้อนของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลในข้อถัดไป

2. ปัญหาความซับซ้อนของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล

       ปัญหาจากการทำ Big Data ในรูปแบบเดิม คือเมื่อองค์กรต้องการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ ประมวลผล หรือนำข้อมูลไปใช้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยแต่ละขั้นตอนก็มีการใช้เครื่องมือในการจัดการที่ต่างกัน บวกกับต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาช่วย ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดปัญหาความซับซ้อนของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล ทำให้กว่าที่องค์กรจะทำโปรเจค Big Data ได้สำเร็จนั้นต้องใช้เวลามากถึง 6-8 เดือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ

3. ค่าใช้จ่ายที่สูงในการบริหารจัดการ Big Data

       เริ่มตั้งแต่ค่าจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Big Data ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากยังมีตัวเลือกน้อยในประเทศไทย บวกกับขั้นตอนการจัดการ Big Data แบบเดิมที่ซับซ้อน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Software และ Hardware ที่สูงตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมของทั้งโครงการ (Total cost of ownership) ทำให้การทำ Big Data ถูกจำกัดอยู่แค่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น

       จาก 3 ปัญหาข้างต้นทำให้บางองค์กรต้องล้มเลิกโปรเจคไปหรือบางองค์กรก็ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่จะทำอย่างไร เมื่อการทำ Big Data คือเทคโนโลยีสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ องค์กรจึงต้องมองหาเครื่องมือ โซลูชัน และวิธีการจัดการที่ได้ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานในการต่อยอดธุรกิจและพร้อมก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
แชร์ความรู้
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรม
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
กิจกรรม
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
แชร์ความรู้
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรม
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
กิจกรรม
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
แชร์ความรู้
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรม
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
กิจกรรม
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.