Search for Blendata

3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!

3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!

Share on facebook
Share on linkedin

3 ตำแหน่งงานสาย Data ที่กำลังมาแรง! อยากทำงานสายนี้ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 

       ในยุคที่ทุกองค์กรกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) ‘ข้อมูล’ จึงเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งการที่จะใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลแตกย่อยไปในแต่ละด้าน ทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานดาต้า จึงกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน วันนี้ Blendata จะมาแชร์ 3 ตำแหน่งงานสายดาต้าที่กำลังมาแรงสุด ๆ ถ้าอยากทำงานสายนี้จะต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

Data Analyst – นักวิเคราะห์ข้อมูล
       ทำหน้าที่ในการนำ Big Data มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่องค์กรกำลังเผชิญหรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ซึ่ง Data Analyst จะต้องมีทักษะดังนี้
 
ทักษะการใช้เครื่องมือ
       เช่น Database, Programing หรือเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization เพื่อเปลี่ยน Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นชุดข้อมูลที่สะอาด พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจโลกธุรกิจ
       Data Analyst จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ทำอย่างแท้จริง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
 
ทักษะการนำเสนอ
       นอกจากทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจแล้ว ความยากของการนำเสนอข้อมูลมหาศาล คือการทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ดังนั้น Data Analyst จึงต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือการนำเสนอข้อมูล เพื่อสร้าง Data Visualization ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอมากยิ่งขึ้น
 
Data Scientist – นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
       ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเป็นโมเดล เพื่อทำนายแนวโน้มและกำหนดทิศทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งโดยปกติแล้ว Data Scientist จะต้องมีทักษะที่ Data Analyst มีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการใช้เครื่องมือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการนำเสนอ แต่สิ่งที่ Data Scientist จะต้องมีเพิ่มเติมนั่นก็คือ
 
ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
       เนื่องจาก Data Scientist คือผู้ที่จะทำนายแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคต จึงต้องมีความรู้ในด้านสถิติและความน่าจะเป็น เพื่อการทำนายแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคตได้แม่นยำมากที่สุด
 
ทักษะการเขียนโปรแกรม
       แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือในการสร้างโมเดลเพื่อทำนายแนวโน้มทางธุรกิจ แต่สำหรับ Data Scientist จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการเขียนโค้ดโปรแกรมทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็น R, Python หรือ Scala เพื่อการใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นแอดวานซ์มากขึ้น ซึ่งถ้าหากมีทักษะนี้มักจะได้รับได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
 
Data Engineer – วิศวกรข้อมูล
       ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ไปเก็บไว้ใน Database, Data Warehouse หรือ Data Lake เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้งาน ซึ่ง Data Engineer จะต้องมีทักษะดังนี้
 
ทักษะด้าน Database
       Data Engineer ทำหน้าที่ตั้งแต่ระบุชนิดของข้อมูล วางโครงสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล รวมไปการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ซึ่งจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ SQL, NoSQL, Python, ระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data เช่น Hadoop, Spark รวมถึงระบบ Cloud Computing และอื่น ๆ
 
ทักษะการใช้แพลตฟอร์ม
       Data Engineer จะต้องมีทักษะในการใช้แพลตฟอร์มสำหรับจัดการ Big Data ซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีการอัพเดทแพลตฟอร์มใหม่ ๆ รวมถึงศึกษาและเข้าใจข้อดี-ข้อเสียของหลาย ๆ แพลตฟอร์ม เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด
 
นับว่าสายงานดาต้าเป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าสนใจและมีความท้าทายเป็นอย่างมาก ถ้าหากใครอยากทำงานในสายนี้ต้องรีบอัพสกิลกันแล้วล่ะครับ!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรม
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
แชร์ความรู้
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
กิจกรรม
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรม
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
แชร์ความรู้
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
กิจกรรม
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรม
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
แชร์ความรู้
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data
กิจกรรม
Blendata บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Big Data Technology ลุยขยายทีม เตรียมปั้นบุคลากรคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในตลาด Big Data

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.