NT ร่วมมือ Blendata ผสานจุดแข็งยกระดับบริการ “NT BIG DATA” ชูแพลตฟอร์มใช้งานง่ายตอบโจทย์ธุรกิจทุกระดับ

NT ร่วมมือ Blendata ผสานจุดแข็งยกระดับบริการ “NT BIG DATA” ชูแพลตฟอร์มใช้งานง่ายตอบโจทย์ธุรกิจทุกระดับ

February 16, 2023

       NT รุกตลาด Big data จับมือ Blendata ให้บริการบริหารจัดการ Big data ครบวงจร รวมถึงให้บริการ Big Data Platform แบบ No-Code ใช้งานง่ายตอบโจทย์ธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ

       นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า Big data เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ NT ให้ความสำคัญ และต้องการยกระดับบริการด้าน Big data ให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรภาครัฐและเอกชนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น   โดยที่ผ่านมา NT ได้เปิดให้บริการ “NT BIG DATA” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานหรือบริษัทที่ประสบปัญหาในการทำ Big data เนื่องจากขาดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาดเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ขาดการบริหารและการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม ขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Big data  โดยล่าสุด NT ได้ร่วมกับ Blendata นำ Big data platform ที่พัฒนาโดย Blendata รวมทั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้ามาเสริมทัพบริการ NT BIG DATA ให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถให้บริการด้าน Big data ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในแบบ One-Stop Service

       “NT BIG DATA เน้นการอำนวยความสะดวกให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงการจัดทำ Big data ด้วยต้นทุนที่จับต้องได้ ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วย Big data platform ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ครบทุกขั้นตอนในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับบริการด้าน Big data ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับองค์กร สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ และเป็นโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ใช้ประโยชน์สุดสุดจากข้อมูลที่มี”  

       นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด (Blendata)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยี Big data  กล่าวว่า ในยุคเปลี่ยนผ่านดิจิทัลองค์กรต่างๆ เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยี Big data ในการบริหารธุรกิจมากขึ้นเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตสู่เป้าหมาย  ซึ่งที่ผ่านมาการทำ Big data ของธุรกิจส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาจากความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ที่เกิดจากการใช้ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ และระบบจากหลากหลายผู้ผลิต ทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน มีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนไม่สามารถมีแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว (Single source of truth-SSOT) ที่สามารถเชื่อถือได้ รวมถึงยังไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้งานได้โดยง่าย  ซึ่งการทำโครงสร้างพื้นฐาน Big data ต้องใช้ต้นทุนสูงมากและยังต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก อาทิเช่น Data engineer, Data scientist และ Developers ซึ่งอาจส่งผลให้ล่าช้าไม่ทันต่อการแข่งขันในยุค Data-driven

       “Blendata ได้นำแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise ที่สามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้ทั้งหมด เข้าไปเสริมทัพบริการ NT BIG DATA ซึ่งทำงานร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานของ NT  ทั้งในรูปแบบ On-Cloud, On-Premise และ Hybrid ที่พร้อมใช้งาน สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กรได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว (Single source of truth) อีกทั้งยังได้นำเครื่องมือบริหารจัดการและวิเคราะห์ Big data ที่จำเป็นทั้งหมดมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Integrate) จัดการ (Manage) ประมวลผลและวิเคราะห์ (Process & Analytics) จนถึงการนำข้อมูลไปใช้งาน (Utilize) ช่วยลดความซับซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล (Infrastructure) รวมถึงลดเวลาในการติดตั้งระบบ ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่าย Low-code/No-code ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค ไปจนถึง Coding ด้วยภาษา Python, R สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง อาทิเช่น AI/ML สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้หลากหลายชนิด เพื่อจัดทำ Big data platform ในรูปแบบ Lakehouse architecture เพื่อพร้อมสำหรับการเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ที่นำไปต่อยอดวิเคราะห์และใช้งานข้อมูลได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ”

       จากความร่วมมือครั้งนี้  NT และ Blendata  ได้ร่วมกันยกระดับความพร้อมของบริการ NT BIG DATA แบบ  One-Stop-Service ด้วยแพ็คเกจ Big data ที่พร้อมแก้ไขปัญหาและผลักดันองค์กรธุรกิจสู่ยุค Data-driven อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุม 4 รูปแบบบริการ ได้แก่  บริการ “Data Consulting” ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ “Big Data Ready” บริการด้านกระบวนการวิศวกรรมข้อมูล “Data Analytic” บริการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูลเชิงลึก (Visualization) และ “Big Data Platform” ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย บนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งรูปแบบ On-Cloud ซึ่งเป็นคลาวด์ในประเทศ และ On-Premise บนระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ NT ที่มีความหลากหลายและพร้อมใช้งานทันทีด้วยเครื่องมือจัดการ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในแพลตฟอร์มเดียว รวมถึงมีทีมงานซัพพอร์ตภายในประเทศที่พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ NT และ Blendata ยังมีแผนพัฒนาบริการด้าน Big data ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองเทรนด์ธุรกิจและยกระดับการบริการที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

 

สามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
https://ntcloudsolutions.ntplc.co.th/

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

7 กลยุทธ์ปรับใช้ Big Data และ AI สร้างธุรกิจแข็งแกร่ง ฉบับอัพเดท 2023
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Big Data และ AI เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถต่อสู้และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในโลกการแข่งขัน
7 กลยุทธ์ปรับใช้ Big Data และ AI สร้างธุรกิจแข็งแกร่ง ฉบับอัพเดท 2023
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Big Data และ AI เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถต่อสู้และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในโลกการแข่งขัน
Blendata Enterprise: Unified Data Lakehouse Platform
องค์กรของคุณกำลังลงทุนมหาศาลในการทำ Big Data ด้วย Hadoop อยู่หรือไม่? จ่ายแพงกว่าไปทำไม? เมื่อ Blendata มีโซลูชันที่ดีกว่า
Blendata Enterprise: Unified Data Lakehouse Platform
องค์กรของคุณกำลังลงทุนมหาศาลในการทำ Big Data ด้วย Hadoop อยู่หรือไม่? จ่ายแพงกว่าไปทำไม? เมื่อ Blendata มีโซลูชันที่ดีกว่า
Blendata โตแกร่งต่อเนื่อง รายได้ปี 65 โต 80% รุกขยายบริการบิ๊กดาต้าตอบธุรกิจครบวงจร ตั้งเป้าปีนี้โต 100%
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผยได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจากลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ และพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ดันยอดขายปีที่ผ่านมาโต 50% และรายได้เติบโตกว่า 80% เป้าหมายปี 66 ตั้งเป้ายอดขายโตเพิ่ม 50% และรายได้โต 100% จากการเดินหน้ายกระดับบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น ด้วย Cloud SaaS แบบบริการตนเองตามปริมาณการใช้งาน พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลครบวงจร
Blendata โตแกร่งต่อเนื่อง รายได้ปี 65 โต 80% รุกขยายบริการบิ๊กดาต้าตอบธุรกิจครบวงจร ตั้งเป้าปีนี้โต 100%
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผยได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจากลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ และพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ดันยอดขายปีที่ผ่านมาโต 50% และรายได้เติบโตกว่า 80% เป้าหมายปี 66 ตั้งเป้ายอดขายโตเพิ่ม 50% และรายได้โต 100% จากการเดินหน้ายกระดับบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น ด้วย Cloud SaaS แบบบริการตนเองตามปริมาณการใช้งาน พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลครบวงจร

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Drive your business with data
Drive your business with data
Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.