Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง

Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง

July 21, 2021

       Blendata จับมือ AIS Business Cloud ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Service Provider อันดับ 1 ด้านบริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย พัฒนา AIS Big Data as a Service แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data บนระบบ AIS Cloud เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถติดตั้งระบบอย่างรวดเร็วและมั่นใจในความปลอดภัยสูง ด้วยการออกแบบเครื่องมือและแพคเกจที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เพื่อให้สามารถประมวลผล และนำข้อมูลมาใช้งานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ช่วยลดต้นทุน และลดเวลาในการจัดทำระบบ เพิ่มศักยภาพธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องแข่งกับเวลา

       Blendata ได้ร่วมมือกับ AIS Business Cloud ผู้นำทางด้าน Cloud Infrastructure as a Service หรือ IaaS ที่มีความปลอดภัยสูงในประเทศไทย ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดยนำผลิตภัณฑ์ Blendata – Enterprise ร่วมสร้าง AIS Big Data as a Service แพลตฟอร์มวิเคราะห์ Big Data บนคลาวด์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายใต้เทคโนโลยี VMWare ผู้ช่วยทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ Big Data ได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด ช่วยลดความซับซ้อนและลดต้นทุนได้ถึง 2 ใน 3 จากเดิม และยังช่วยลดเวลาการทำงานลงได้ 3 เท่า ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการนำ “ข้อมูล” มาใช้วางแผนธุรกิจให้เติบโต มีผลการดำเนินงานที่ดีในภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดและรวดเร็ว โดยได้ออกแบบรูปแบบค่าบริการที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม และในอนาคตอาจจะพัฒนาบริการพร้อมออกแบบค่าบริการเพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

       ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม AIS Big Data as a Service ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองเทรนด์ของเทคโนโลยีและมุ่งขานรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า Enterprise ของ AIS ที่มีการเก็บข้อมูลไว้จำนวนมหาศาลและมีข้อมูลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละวัน แต่ยังขาดเครื่องมือช่วยบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของ Blendata ในการมุ่งขยายตลาด พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยภาพรวมธุรกิจปัจจุบันอยู่ท่ามกลางยุคการปรับตัว และการแข่งขันที่เข้มข้น เร่งให้หลายองค์กรเปิดเกมรุกพัฒนาธุรกิจ ด้วยการหยิบข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กร ตัวอย่างเช่น การเร่งปฏิวัติการจัดเก็บข้อมูลถาวร (Data Archiving) เพื่อให้ค้นหาข้อมูลมหาศาลย้อนหลัง 10 ปี ได้ในไม่กี่วินาที จึงเป็นเรื่องที่หากองค์กรใดสามารถบริหารจัดการได้ก่อน ถือเป็นข้อได้เปรียบ ซึ่งรายงานของการ์ทเนอร์ ชี้ว่า Composable Data and Analytics นั้นเป็นเทรนด์ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งในปี 2021 และถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เข้าสู่การทำ Digital Transformation

      “การจับมือระหว่างแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data สำเร็จรูป กับผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีบริการครอบคลุมและมีความปลอดภัยมากที่สุดนั้น ก็เพื่อมุ่งพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล เป็นตัวกลางสำคัญในการกำจัดความยุ่งยากที่เกิดขึ้นระหว่างข้อมูลที่ซับซ้อนกับผู้ใช้งาน (End-User) ผ่าน 4 กระบวนการ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Integrate) การจัดการข้อมูล (Manage) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Process) และการนำข้อมูลไปใช้ (Utilize) โดยถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว บนต้นทุนที่ต่ำกว่า และช่วยให้ผู้ใช้งานบริหารจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น” 

       ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น เป็นตัวเร่งให้องค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้องค์กรมองหาโมเดลธุรกิจ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ แต่หลายองค์กรกลับประสบปัญหา (Pain Point) ในขั้นตอนการวางระบบ (Implement) ที่ต้องใช้ระยะเวลานานและมีต้นทุนสูงด้านบุคลากร การจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ บวกกับขั้นตอนที่ซับซ้อน ส่งผลให้โครงการหยุดชะงัก ลดโอกาสทางการแข่งขันของธุรกิจ การร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์ม AIS Big Data as a Service ช่วยแก้ Pain Point ขององค์กรด้วยขั้นตอนการติดตั้งแบบ All-in-one ที่รวดเร็วขึ้น ใช้เวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์ในการจัดเตรียมระบบให้พร้อมใช้งาน ช่วยลดต้นทุนการวางระบบลงได้อีกหลายเท่าตัว รวมทั้งตัวแพลตฟอร์มยังสามารถใช้งานได้ง่าย โดยบุคลากรเดิมในแผนกที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด แพลตฟอร์มดังกล่าวเข้ามาเสริมทัพจุดแข็ง AIS Business Cloud ในการนำเสนอแพลตฟอร์มตัวช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มีทางเลือกในการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพบนเครือข่ายคลาวด์ขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยในประเทศ มาใช้ในการบริหารธุรกิจให้เติบโต แข่งขันได้ในต้นทุนที่เหมาะสม นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

       ซึ่งการขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน หรือบุคลากรในแต่ละส่วนงานขององค์กรธุรกิจที่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและการวางแผนธุรกิจจากการนำ Big Data มาใช้ได้มากยิ่งขึ้น

 

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Drive your business with data
Drive your business with data
Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.