แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!

แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!

October 28, 2022

       สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ

      เหตุผลที่ทำให้เลือกมาฝึกงานที่ Blendata

       เริ่มตั้งแต่ในมหาลัยมีโปรแกรม Work Integrated Learning (WIL) โดยให้นักศึกษาสามารถหาที่ฝึกงานเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์จากบริษัทต่าง ๆ ได้ ซึ่งในตอนนั้นบริษัท Blendata ได้เสนอชื่อเพื่อให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ พอผมอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับ Platform Big Data ที่ช่วยทำ Data pipeline ตั้งแต่ End to end ทำให้ผมมีความสนใจมากที่จะเลือกมาฝึกงานที่ Blendata ครับ เนื่องจากตัวผมชอบและอยากจะเข้ามาทำงานในสาย Data อยู่แล้ว เพราะผมเป็นคนชอบวิเคราะห์ข้อมูล อยากลองทำงานที่ได้ใช้ Data ในการตัดสินใจ และมองว่า Data คือพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัททั่วโลกที่ช่วยในการตัดสินใจ เพิ่มลูกค้า รวมถึงหา Insight ใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจ

       สุดท้ายผมจึงตัดสินใจยื่นขอสมัครเพื่อเข้าฝึกงานที่นี้โดยขอตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Engineer ไปครับ เนื่องจากตัวเองเคยฝึกเกี่ยวกับ Data Scientist มาแล้วโดยรับผิดชอบในส่วนการเอา Data ไปใช้ในการวิเคราะห์ ทำ Machine learning ต่าง ๆ จึงอยากจะเรียนรู้งานและต่อยอดว่าเราทำการรวบรวมข้อมูลมาอย่างไร Design การเก็บข้อมูลอย่างไร รวมถึงการสร้าง Data pipeline เพื่อให้เป็นโปรเจค Data ตั้งแต่ End to end โดยสมบูรณ์ครับ

        ผลงานที่ภูมิใจในช่วงที่เป็นนักศึกษาฝึกงาน

ผมได้รับผิดชอบในการดูแล Product ใหม่ที่ชื่อว่า INTEG ครับ โดยเป็น Web application ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง เพื่อช่วยให้ทางทีม IT หรือ Data engineer สามารถ Migrate หรือ Replicate data ได้อย่างง่ายและรวดเร็วโดยใช้งานผ่าน UI โดยไม่ต้องใช้ Coding ครับ

       ส่วนหน้าที่หลักของผม ทางพี่ ๆ ได้มอบหมายให้ผมเป็น Product owner โดยหน้าที่หลัก ๆ คือคือการควบคุมทิศทางของ Product ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีประโยชน์สูงสุด ภายใต้วิธีการทำงานแบบ Agile & Scrum ครับ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ Research และคิดค้น Feature สร้าง Product roadmap สร้างและจัดลำดับความสำคัญของ Backlog (Prioritize backlog) วางแผนการทำงานหลัก ๆ ในแต่ละ Sprint รวมถึง Lead ในการทำงานร่วมกับทีม Developer เพื่อพัฒนา Web application ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมครับ

       ซึ่งหลังจากฝึกงานจบ ผมและเพื่อนร่วมทีมสามารถสร้าง Web application ที่มีโอกาสได้ลองใช้งานกับลูกค้ารายแรก โดยสามารถช่วยเหลือในการ Migrate Data ขนาดใหญ่จาก Oracle Database ไปที่ PostgreSQL Database ได้แบบ Near-zero-downtime โดยใช้หลักการของ Change Data Capture ได้ครับผม

       เรียกได้ว่าการฝึกงานที่นี่คือการได้ฝึกทักษะจริง ได้ทำงานจริง สำหรับผมแล้วถือเป็นการฝึกงานที่ได้รับประสบการณ์แบบคุ้มเกินคุ้มเลยครับ

       ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน

       การทำงานที่นี่ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างมาก ๆ ครับ มีหลายอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่เกินความคาดหมายของผมมาก ๆ เนื่องจากเป็น Role ใหม่ที่ผมไม่เคยทำมาก่อน ทำให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ มากมายเลยครับ 

       เริ่มจาก Hard Skill ผมได้เรียนรู้ในเรื่องของ Technology มากมายครับไม่ว่าจะเป็น Change Data Capture technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็น Core หลัก สำหรับ Product ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Data replication และ Data migration รวมถึงความรู้ต่าง ๆ ของ Database ตั้งแต่การ Design การเก็บข้อมูล โครงสร้างที่แตกต่างกันในแต่ละ Database เช่น Data type, Schema, Function, Log และภาษา SQL ในการตรวจสอบและทำงานกับข้อมูลใน Database ครับ นอกจากนี้ยังมีเกี่ยวกับ Apache Kafka และ Kafka Connect ที่เป็นเหมือนตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้สามารถย้ายข้อมูลจากต้นทางไปที่ปลายทางได้นั่นเองครับ

       ในส่วนของ Soft Skill นั้นผมก็ได้เรียนรู้อีกหลายอย่างเลยครับ เริ่มตั้งแต่การสื่อสาร (Communication) และการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ครับ เนื่องจากตัวงานที่ต้องคุยกับหลาย ๆ คนและตำแหน่งต่างกัน ทำให้ผมได้เรียนรู้การสื่อสาร รวมถึงเข้าใจบุคคลที่เราต้องการจะสื่อสารด้วย เช่น ถ้าต้องไปคุยกับทีม Developer เราอาจจะต้องเข้าใจและสื่อสารไปในทาง Technical มากขึ้น แต่ถ้าเราไปคุยกับผู้บริหารหรือทีม Marketing ก็จะไม่ได้ลงไปทาง Technical แต่จะพูดเป็น High level ให้เห็นภาพ เพื่อให้แต่ละคนเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารมากที่สุดครับ นอกจากนี้ยังมีในการส่วนของการตัดสินใจ (Decision Making) และการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) โดยเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะแก้ปัญหาและตัดสินใจ โดยหลัก ๆ แล้วก็จะเป็นการวิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกับทีม Developer เมื่อมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยต่าง ๆ ครับ

       สังคมการทำงานที่ Blendata

สังคมการทำงานที่นี่เป็นกันเองมาก ๆ เลยครับ พี่ ๆ และเพื่อน ๆ ซึ่งเราสามารถเข้าไปปรึกษาและถามคำถามได้ทุกเรื่องเลย เวลาผมที่ติดปัญหาในการทำงานหรือปัญหาชีวิตต่าง ๆ ก็จะมีพี่ ๆจากทั้งทีม Implement และ Product Development ที่คอยให้คำแนะนำและช่วยไกด์อยู่ตลอดครับ สำหรับตัวผมต้องขอบคุณพี่โอ๋ Data analytics specialist ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกงานและคอยช่วยเหลือผมในด้านต่าง ๆ เรียกว่าพี่โอ๋ให้คำแนะนำผมเยอะมาก ๆ เลยครับ ตั้งแต่ตอนฝึกงานจนถึงตอนทำงาน นอกจากนี้บริษัทนี้เปิดโอกาสให้น้องฝึกงานทุกคนแสดงความคิดเห็นครับ สำหรับผมที่นี่เปิดกว้างมากเลยครับ ถ้าเรามีไอเดียว่าอยากทำ Product เกี่ยวกับอะไร Feature อะไร รวมถึงเสนอวิธีการทำงานของทีม ก็สามารถเสนอและพูดได้เลย ที่นี่ไม่บังคับเราให้อยู่ในกรอบเลยครับ ซึ่งพอผมมีไอเดียใหม่เกี่ยวกับ Product ต่าง ๆ ถ้ามันมีประโยชน์และสามารถทำต่อได้ พี่ ๆ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เราลองทำได้เลย เรียกได้ว่าบริษัทนี้เชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่มาก ๆ เลยครับผม

       เหตุผลที่เลือกทำงานเป็นพนักงานประจำต่อที่ Blendata

แน่นอนครับว่าผมชอบสังคมการทำงานที่น่ารักและดีของที่นี่ และประสบการณ์ที่ได้รับมากมายตั้งแต่ตอนผมยังเป็นนักศึกษาฝึกงาน ทำให้ผมไม่ลังเลเลยว่าจะเข้าทำงานที่นี่ต่อเพื่อที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ต่อไปสู่อนาคตครับ ซึ่งผมก็มีการปรึกษากับพี่ ๆ ครับเนื่องจากตัวงานการเป็น Product owner นั้นอาจจะยังไม่ตรงกับสิ่งที่เราชอบ และมีบางสิ่งที่อาศัยประสบการณ์ค่อนข้างเยอะครับ ผมจึงอยากที่จะเรียนรู้ในสายงาน Data engineer หรือ Data scientist ให้มากขึ้น ในทั้งส่วนของการใช้เครื่องมือและการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดกับตัว Product ได้มากกว่าขึ้นและตรงกับความสนใจเราครับ ซึ่งพี่ ๆ ก็เปิดโอกาสและยอมรับในการตัดสินใจและอยากเรียนรู้ของผมครับ ทางบริษัทก็เลยมีการเสนอตำแหน่งงานมาให้และผมก็เลยทำการสมัครและเปลี่ยนตำแหน่งเข้ามาในตำแหน่ง Data Analytics & Engineer ครับ โดยที่จะได้ทำงานกับทีม Data และได้เรียนรู้ทั้งงานของ Data engineer ที่เราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมและ Data science ที่เราสนใจเพื่อต่อยอดการทำงานในอนาคตครับ

       ความประทับใจจากการทำงานที่ Blendata 

      Blendata ให้ผมได้ทั้งความรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์ใหม่ ๆ และเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยสานความฝันในการทำงานสาย Data ของผมต่อในอนาคตครับ นอกจากนี้ยังมีคนที่คอยรับฟัง และซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดครับ ทำให้ผมประทับใจกับการทำงานของที่นี่มาก ๆ ครับ ผมจึงมีรอยยิ้มที่จะทำงาน จากสังคมการทำงานที่ดีรวมถึงตัวงานที่เราอยากจะทำต่อในอนาคตอีกด้วยครับ  

       ผมก็อยากจะชวนทุกคนนะครับที่มีความสนใจในด้าน Big Data ลองสมัครเข้ามาได้เลยนะครับ รับรองว่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก Use-case ที่ต้องเจอกับลูกค้าหลายอุตสาหกรรม และการทำงานที่เป็นกันเองและอบอุ่นครับ รวมถึงน้อง ๆ ที่อยากจะเข้ามาฝึกงานด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่าเข้ามาฝึกงานที่นี่จะได้ประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ พร้อมกับรอยยิ้มในการทำงานอย่างแน่นอนครับผม สามารถส่ง CV เข้ามาได้ที่ [email protected] ได้เลยครับ

 

Vasin Chongcharoenkit
Data analytics & engineer (Data engineer)

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

7 กลยุทธ์ปรับใช้ Big Data และ AI สร้างธุรกิจแข็งแกร่ง ฉบับอัพเดท 2023
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Big Data และ AI เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถต่อสู้และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในโลกการแข่งขัน
7 กลยุทธ์ปรับใช้ Big Data และ AI สร้างธุรกิจแข็งแกร่ง ฉบับอัพเดท 2023
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Big Data และ AI เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถต่อสู้และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในโลกการแข่งขัน
Blendata Enterprise: Unified Data Lakehouse Platform
องค์กรของคุณกำลังลงทุนมหาศาลในการทำ Big Data ด้วย Hadoop อยู่หรือไม่? จ่ายแพงกว่าไปทำไม? เมื่อ Blendata มีโซลูชันที่ดีกว่า
Blendata Enterprise: Unified Data Lakehouse Platform
องค์กรของคุณกำลังลงทุนมหาศาลในการทำ Big Data ด้วย Hadoop อยู่หรือไม่? จ่ายแพงกว่าไปทำไม? เมื่อ Blendata มีโซลูชันที่ดีกว่า
Blendata โตแกร่งต่อเนื่อง รายได้ปี 65 โต 80% รุกขยายบริการบิ๊กดาต้าตอบธุรกิจครบวงจร ตั้งเป้าปีนี้โต 100%
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผยได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจากลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ และพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ดันยอดขายปีที่ผ่านมาโต 50% และรายได้เติบโตกว่า 80% เป้าหมายปี 66 ตั้งเป้ายอดขายโตเพิ่ม 50% และรายได้โต 100% จากการเดินหน้ายกระดับบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น ด้วย Cloud SaaS แบบบริการตนเองตามปริมาณการใช้งาน พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลครบวงจร
Blendata โตแกร่งต่อเนื่อง รายได้ปี 65 โต 80% รุกขยายบริการบิ๊กดาต้าตอบธุรกิจครบวงจร ตั้งเป้าปีนี้โต 100%
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผยได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจากลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ และพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ดันยอดขายปีที่ผ่านมาโต 50% และรายได้เติบโตกว่า 80% เป้าหมายปี 66 ตั้งเป้ายอดขายโตเพิ่ม 50% และรายได้โต 100% จากการเดินหน้ายกระดับบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น ด้วย Cloud SaaS แบบบริการตนเองตามปริมาณการใช้งาน พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลครบวงจร

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Drive your business with data
Drive your business with data
Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.