แชร์ประสบการณ์ทำงาน Business Development ที่ Blendata กับโอกาสในการพัฒนาทักษะแบบจัดเต็ม

แชร์ประสบการณ์ทำงาน Business Development ที่ Blendata กับโอกาสในการพัฒนาทักษะแบบจัดเต็ม

July 27, 2022

       “สวัสดีค่ะ กระปุก วริยาภรณ์ อิทธิพัชรพงศ์ ทำงานอยู่ที่ Blendata ในตำแหน่ง Business development ค่ะ”

       กระปุกจะมาแชร์ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Business development ที่ Blendata ทีมที่ทำหน้าที่ค้นหาโอกาสทางธุรกิจและวางกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตตามเป้าหมาย ตำแหน่งงานนี้จะมีความท้าทายแค่ไหนไปลองดูกันเลยค่ะ

ตำแหน่ง Business Development ที่ Blendata ทำหน้าที่อะไรบ้าง

       Business development ที่ Blendata จัดอยู่ในทีม Business ที่ประกอบไปด้วยทีม Business development ทีม Sale และทีม Marketing โดยกระปุกทำงานเป็น Business developer มีหน้าที่หลัก คือการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ และวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการประสานงานกับพาร์ทเนอร์ การคิด Use cases ใหม่ ๆ ที่ต่อยอดจากแพลตฟอร์มของ Blendata และจัดทำ Pitch Deck เพื่อให้ทีมขายขยายฐานลูกค้า นอกจากนี้ Business development ยังมีหน้าที่ในการให้อัพเดทเทรนด์ และ Insights จากตลาด ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ให้ทีม Marketing เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมทำงานที่ Blendata ถึงช่วยพัฒนาทักษะ และทำให้เป็น Business Development ที่เก่งขึ้น!

      • เรียนรู้ผ่านการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ CEO
       การทำงานในตำแหน่ง Business development ที่นี่จะได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารโดยตรงเลยค่ะ ซึ่งผู้บริหารของเราก็คือ พี่กัน นั่นเอง ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการทำงาน เรียนรู้แนวคิด วิธีการทำธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งพี่กันก็เปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมา เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของตำแหน่งงานหรืออายุเลยค่ะ นอกจากนี้พี่กันยังมีความรู้ในเชิงลึกทั้งด้าน Business และ Technology ที่พร้อมจะถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ให้กับทุกคนในทีมอยู่เสมอ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้น

       การทำงานใกล้ชิดกับ CEO ยังทำให้ลดระบบระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่จำเป็นออกไป โดยไม่ต้องผ่านการประสานงานกับหลายแผนก เป็นผลให้การทำงานมีความคล่องตัวสูง สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่มีคำสั่งตายตัว ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนและต่อรองได้ตามความเหมาะสม ซึ่งความรวดเร็วและคล่องตัวในการตัดสินใจทำให้สามารถ Deliver งานให้กับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ และนำ Feedback ที่ได้รับกลับมาปรับปรุงทุกชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

       เมื่อการทำงานเป็นไปด้วยบรรยากาศสบาย ๆ ก็ทำให้เรารู้สึกกล้าถาม กล้าคิด กล้าเสนอความคิดเห็น ซึ่งนอกจากจะทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้ว ก็ยังทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะ

      • การพัฒนาตนเองผ่านการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ
       หน้าที่หลักของ Business developer คือการคอยอัพเดทข่าวสาร และค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ไม่ใช่แค่ในแง่ของรายได้ที่มากขึ้น แต่รวมไปถึงการสร้างคุณค่า (Value) ใหม่ ๆ ให้กับบริษัท เพื่อพัฒนาบริษัทให้โตขึ้นอย่างก้าวกระโดด

       จากการที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเราเองต้อง Active อยู่เสมอ เนื่องจากไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เราจะต้องพยายามตามหาข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าและพาร์ทเนอร์ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงหาข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน ทั้ง Soft skill และ Hard skill เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำ Presentation ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการเจรจา การบริหารจัดการทีม ความรู้ในด้านเทคโนโลยี การวางแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น

       การเป็น Business developer ที่ Blendata ยังมีพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้เราสามารถเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ผ่านการตั้งคำถามและลงมือทำ โดยมีพี่ ๆ คอยให้คำแนะนำ ทำให้เราสามารถพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกับบริษัทได้อีกด้วย

      • ร่วมงานกับสุดยอดบริษัทชั้นนำในหลายอุตสาหกรรม 
       การทำ Big data กลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในโลกทุกวันนี้ โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการเก็บข้อมูลมากมาย Blendata มีโอกาสได้ให้บริการบริษัทชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้ง Banking, Manufacturing, Hospital, Telecom และธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกในหลาย ๆ ด้าน

        การทำ Business development ผ่านการร่วมงานกับคนจากหลากหลายธุรกิจ จึงทำให้ได้เรียนรู้ทั้งในแง่มุมของธุรกิจ วัฒนธรรมและวิธีการทำงาน ซึ่งเหมือนเป็นการเปิดโลก Business development ให้กว้างขึ้น เพราะไม่เพียงแต่เราจะได้ทำงานเกี่ยวข้องกับสายงาน Big data แต่ยังได้ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยแต่ละที่ก็จะให้ประสบการณ์ที่น่าสนใจและแตกต่างกันไป แต่ทุกประสบการณ์ที่ได้รับนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามาก ซึ่งการทำงานที่หลากหลายนี้ก็ทำให้เราเป็นคนที่ปรับตัวเร็วและมีความคิดที่เปิดกว้าง พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

      • เป็น Business Development ในสาย Tech คือโอกาสที่ท้าทาย
       สายงาน Business development ในบริษัทเทคโนโลยีถือว่ามีความต้องการสูงในตลาด เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี จนสามารถหาโอกาสในการทำให้ธุรกิจเติบโตได้ ดังนั้นนอกจากความรู้ทางด้าน Business การมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี จะทำให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วนในทุกแง่มุม แต่แน่นอนว่าการที่เราเรียนหรือมีประสบการณ์ทำงานมาทางสาย Business โดยตรง ก็ทำให้การที่ต้องพยายามทำความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก แต่การเป็น Business Development ที่ Blendata ไม่จำเป็นต้องมี Background ด้านเทคโนโลยีมาก่อนเสมอไป ที่นี่มีทั้ง CEO CTO และทีมงานทุกคนที่พร้อมซัพพอร์ต คอยอธิบาย คอยชี้แนะ จนทำให้เราสามารถเข้าใจเทคโนโลยีได้มากขึ้น และเรามีความเชื่อว่าความรู้ทางเทคโนโลยีและทักษะต่าง ๆ ที่ Business Development จำเป็นต้องมีนั้น ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ จากประสบการณ์ของกระปุกเอง ช่วงแรกที่เข้ามาทำงานที่ Blendata ก็รู้สึกกดดัน และพยายามที่จะต้องเรียนรู้ทุกอย่างให้เก่งทุกด้านด้วยเวลาที่รวดเร็ว แต่การทำงานที่นี่มี Culture ที่เชื่อว่า เราไม่จำเป็นต้องรีบโต แต่เราต้องโตขึ้นทุกวัน ดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เราจะเก่งขึ้นรอบด้านในไม่ช้าอย่างแน่นอนค่ะ 

       มาถึงตอนนี้อยากจะบอกว่า การทำงานที่ Blendata ทำให้เราเป็น Business development ที่ดีขึ้นในทุกมิติ จากทัศนคติที่ดีของคนในบริษัทที่คอยถ่ายทอดและให้โอกาสทุกคนได้โตขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นหากใครที่คิดว่าสนใจอยากทำงานเป็น Business Development ในสายเทคโนโลยี Big data อยากพัฒนาตนเองและเปิดโลกการทำงานให้กว้างขึ้น สามารถส่งเรซูเม่มาที่ hr@blendata.co หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับได้ที่ https://blendata.co/careers/

       ” มาร่วมงานกันนะคะ^^ “

       Wariyaporn Ittipatcharapong – Business Development

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Drive your business with data
Drive your business with data
Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.