เปิดตัว “GeoDataX” พลิกโฉมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ แพลตฟอร์มใหม่จากความร่วมมือของ Blendata และ Esri Thailand

เปิดตัว “GeoDataX” พลิกโฉมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ แพลตฟอร์มใหม่จากความร่วมมือของ Blendata และ Esri Thailand

September 18, 2023

       เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ร่วมมือกับ Esri Thailand ผู้นำด้านระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) หรือ “GIS” รวมพลังทางเทคโนโลยีเปิดตัว GeoDataX แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ รวมเทคโนโลยี GIS และ Big Data ที่ดีที่สุดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แก้ปัญหาการขาดเครื่องมือ Big Data ที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ลดความซับซ้อนด้านการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม GIS กับ Big Data อุปสรรคสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ลงได้ GeoDataX สร้างขึ้นเพื่อปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม ๆ ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลแม่นยำได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ภาคธุรกิจและองค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้คน สถานที่ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหนือกว่า

       นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด กล่าวว่า จากเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบันที่องค์กรส่วนใหญ่ได้มีการนำข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ช่วยในการวางแผนการตัดสินใจ และสร้างความคล่องตัวในการปรับตัวเข้ากับเทรนด์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้งานนั้นมาจากหลายแหล่งที่มา เช่น ERP, CRM, Application, Social Listening หรือ Third-Party Data เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในธุรกิจ แต่ก็ยังมีแหล่งที่มาของข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลเชิงพื้นที่หรือข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ที่หลายองค์กรยังไม่ได้มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาดเครื่องมือ Big Data ที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความซับซ้อนในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม GIS กับ Big Data ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ได้

      “ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ยังคงมีความสำคัญและเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยอัลกอริทึม AI/ML เพื่อทำนายแนวโน้มและช่วยในการตัดสินใจ การรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล IoT เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Location-Based Services และ Personalized Experiences มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อทำให้การนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเติมเต็มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ Blendata และ Esri Thailand จึงได้สร้างแพลตฟอร์ม GeoDataX ขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเทคโนโลยี และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเอาความชำนาญด้าน GIS ของ Esri Thailand และความเชี่ยวชาญด้าน Big Data ของ Blendata มาประสานรวมกัน เพื่อให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และนำข้อมูลไปสู่การตัดสินใจที่มีความแม่นยำและเหมาะสมยิ่งขึ้น” นายณัฐนภัสกล่าว

       ด้านดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า GeoDataX เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ (Spatial Big data Platform) ที่นำเอาเทคโนโลยี ArcGIS GeoAnalytics Engine ของ Esri รวมเข้ากับเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ Blendata ทำให้การนำเข้า การจัดการ การวิเคราะห์ รวมไปถึงการแสดงผลข้อมูลทั้งที่เป็นแบบ Location และ Non-Location สามารถทำงานร่วมกันได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีเหตุผลและมั่นใจได้ ทำให้องค์กรมองเห็นภาพรวมของธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เช่น การวางแผนการจัดการบริการเดลิเวอรี่ ที่ทำให้รู้ว่าจำนวนผู้ใช้และผู้ให้บริการมีจำนวนมากน้อย ในแต่ละพื้นที่ และช่วงเวลานั้นๆ อย่างไร มีจำนวนที่สัมพันธ์กันหรือไม่ หรือการคาดการณ์บริเวณที่จะเกิดปัญหาการใช้โทรศัพท์ โดยการนำเอาข้อมูลตำแหน่งผู้ใช้งาน สถิติการใช้งานไม่ว่าจะเป็นค่าความแรงของสัญญาณ จำนวนผู้เชื่อมต่อสัญญาณ และอื่นๆ มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อยกระดับการบริการในอนาคต นอกจากนี้ การนำข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับผู้คน สถานที่ และสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ร่วมกัน ยังช่วยให้องค์กรมีวิธีการประเมินภาพรวมที่ครอบคลุมและหลากหลาย ซึ่งสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในธุรกิจ และความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่และประสิทธิภาพการตัดสินใจ การใช้ GeoDataX เป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กรและธุรกิจ

      ทั้งนี้ GeoDataX มีจุดเด่นที่สำคัญแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ประกอบไปด้วย

  1. Seamless (ความราบรื่น): จุดเด่นแรกคือความราบรื่นในการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี GIS และ Big Data โดยไม่มีรอยต่อ การรวมเทคโนโลยีทั้งสองนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ในแพลตฟอร์มเดียว ทั้งยังช่วยลดเวลาและความซับซ้อนในกระบวนการทำงาน ผสานข้อมูลจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่นและเชื่อมโยงระบบ ArcGIS กับข้อมูลและฐานข้อมูลขององค์กรได้ง่ายดาย
  2. Real Time Analytic & Prediction (การวิเคราะห์และคาดการณ์แบบเรียลไทม์): จุดเด่นที่สองคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มได้ในเวลาเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์และทำนายผลได้โดยใช้เครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานได้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ในเวลาจริงได้
  3. Visualization (การสร้างภาพแสดงผลการวิเคราะห์): จุดเด่นสุดท้ายคือความสามารถในการสร้างภาพชุดข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่เชิงโต้ตอบ (Interactive) เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

       นอกจากการให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบ Subscription License รายปีแล้ว GeoDataX ยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน (Professional Services) เช่น บริการติดตั้ง โดยวิศวกรข้อมูลที่มีประสบการณ์ บริการการพัฒนา Use Case โดยวิศวกรข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ บริการฝึกอบรม และบริการทีมงานสนับสนุนที่ให้บริการในพื้นที่ 5×8 อีกด้วย

       อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์ม GeoDataX ไม่เพียงเป็นการรวมพลังทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดตัวการใช้ข้อมูลในมิติใหม่ที่เตรียมพร้อมที่จะนำพาธุรกิจและองค์กรสู่อนาคต ผสานความเข้าใจใน GIS และ Location Intelligence กับเทคโนโลยี Big Data เพื่อสร้างสรรค์โอกาสใหม่ ๆ หากต้องการเข้าสู่ยุคของการนำข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจ แน่นอนว่า GeoDataX คือคำตอบที่ไม่ควรพลาด

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Blendata นำเทคโนโลยี Big Data ไทย คว้ารางวัลระดับนานาชาติจาก APICTA 2023 ดันเทคโนโลยีไทยก้าวสู่ระดับโลก
เบลนเดต้า (Blendata) นำแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise เทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data ครบวงจรสัญชาติไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บนเวทีระดับประเทศ TICTA - Thailand ICT Awards 2023 หลังเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้คว้ารางวัล Merit Award ในระดับนานาชาติจากเวที APICTA - The Asia Pacific ICT Alliance Awards 2023 ณ ประเทศฮ่องกง ในประเภท Business Services สาขาย่อย ICT Services Solutions เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติที่รวมตัวแทนจากประเทศในเอเชียแปซิฟิก เพื่อค้นหาสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมและธุรกิจ ชูจุดเด่นแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่แก้ปัญหาด้าน Big Data ขององค์กรธุรกิจได้จริง ใช้งานง่าย สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันต่อการแข่งขันธุรกิจโลกดิจิทัล
Blendata นำเทคโนโลยี Big Data ไทย คว้ารางวัลระดับนานาชาติจาก APICTA 2023 ดันเทคโนโลยีไทยก้าวสู่ระดับโลก
เบลนเดต้า (Blendata) นำแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise เทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data ครบวงจรสัญชาติไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บนเวทีระดับประเทศ TICTA - Thailand ICT Awards 2023 หลังเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้คว้ารางวัล Merit Award ในระดับนานาชาติจากเวที APICTA - The Asia Pacific ICT Alliance Awards 2023 ณ ประเทศฮ่องกง ในประเภท Business Services สาขาย่อย ICT Services Solutions เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติที่รวมตัวแทนจากประเทศในเอเชียแปซิฟิก เพื่อค้นหาสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมและธุรกิจ ชูจุดเด่นแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่แก้ปัญหาด้าน Big Data ขององค์กรธุรกิจได้จริง ใช้งานง่าย สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันต่อการแข่งขันธุรกิจโลกดิจิทัล
Blendata ลุยขยาย Ecosystem จับมือพันธมิตรเอเชีย Smart Minds ยกระดับโซลูชันด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC)
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท Smart Minds ผู้ให้บริการโซลูชันโลจิสติกส์ชั้นนำในประเทศฮ่องกง ผสานศักยภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ Blendata พร้อมความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ของ Smart Minds
Blendata ลุยขยาย Ecosystem จับมือพันธมิตรเอเชีย Smart Minds ยกระดับโซลูชันด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC)
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท Smart Minds ผู้ให้บริการโซลูชันโลจิสติกส์ชั้นนำในประเทศฮ่องกง ผสานศักยภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ Blendata พร้อมความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ของ Smart Minds
ข้อดีของการทำ Hyper-Personalization ในยุคที่ ‘ข้อมูล’ คือแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ยุคดิจิทัลคือยุคที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน ข้อมูลมหาศาลนั้นสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการทำ Hyper-Personalization ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากขึ้น พร้อมสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม และยังเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในสองสามปีที่ผ่านมา นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ จะสามารถยกระดับธุรกิจสู่ศักยภาพที่เหนือกว่าด้วยการใช้ประโยชน์จาก ‘ข้อมูล’
ข้อดีของการทำ Hyper-Personalization ในยุคที่ ‘ข้อมูล’ คือแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ยุคดิจิทัลคือยุคที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน ข้อมูลมหาศาลนั้นสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการทำ Hyper-Personalization ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากขึ้น พร้อมสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม และยังเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในสองสามปีที่ผ่านมา นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ จะสามารถยกระดับธุรกิจสู่ศักยภาพที่เหนือกว่าด้วยการใช้ประโยชน์จาก ‘ข้อมูล’

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Drive your business with data
Drive your business with data
Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.