เช็คลิสต์ 5 องค์ประกอบสำคัญ สร้างความสำเร็จในการใช้ Data

เช็คลิสต์ 5 องค์ประกอบสำคัญ สร้างความสำเร็จในการใช้ Data

       อย่างที่ทราบกันดีว่า ‘Data’ คือเชื้อเพลิงสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่เพียงแค่การมี ‘Data’ อยู่ในมืออาจไม่พอที่จะสร้างประโยชน์หรือผลกำไรได้ เพราะ Data ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วน หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ก็อาจจะทำให้การใช้ Data เต็มไปด้วยข้อจำกัด ความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูง

       องค์กรของคุณพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น ‘องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แล้วหรือยัง? และการใช้ Data จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง ลองเช็คลิสต์กันได้เลย!

       1. คุณภาพของ Data
       ข้อมูลที่มีคุณภาพจะต้องเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ความถูกต้อง (Accuracy) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความเที่ยง (Consistency) ความตรงตามกาล (Timeliness) ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) และความแม่นตรง (Validity)

       2. การใช้ Data ให้เกิดประโยชน์
       กระบวนการหรือวิธีการนำ Data ไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบหรือจุดแข็งให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการนำไปพัฒนาการบริการ (Services) พัฒนาประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) หรือแม้กระทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (New Products)

       3. ความพร้อมขององค์กรในการใช้ Data
       สิ่งสำคัญที่ทำให้การใช้ Data สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้ เริ่มต้นจากพนักงานทุกคนในองค์กร ดังนั้นการวางโครงสร้างองค์กรให้พนักงานสามารถเข้าถึง Data ที่จำเป็นต่อการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าข้อมูลบางอย่างจะมาจากหลายที่ ทั้งจาก Application ต่าง ๆ ที่องค์กรมี หรือ Data จากแผนกต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำงานโดยใช้ Data เป็นตัวขับเคลื่อนและตัดสินใจ หรือที่เรียกว่า ‘Data-Driven’

       4. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
       การบริหารจัดการ Data จำนวนมากและเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน ไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็น โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือประสิทธิภาพการทำงานและความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเติบโตของข้อมูลในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายองค์กรที่ลงทุนกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ผลลัพธ์ที่ได้มากลับไม่คุ้มค่า

       5. การป้องกันภัยทางไซเบอร์และนโยบายความเป็นส่วนตัว
       เมื่อ Data สามารถสร้างประโยชน์ให้องค์กรได้อย่างมหาศาล การที่ Data ถูกขโมยหรือถูกทำให้เสียหาย ก็มีผลเสียอย่างมากต่อองค์กรเช่นกัน ดังนั้นนอกจากการสร้างระบบป้องกันต่าง ๆ เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ การทำระบบการป้องกันให้สอดคล้องไปกับกฎหมายและข้อบังคับ ก็ถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดโอกาสที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้น พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่กับองค์กรของเรา

        

       ขอบคุณข้อมูลจาก Thomas C. Redman

Related Contents

3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
Share Knowledge
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
Activities
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Share Knowledge
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Share Knowledge
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
Share Knowledge
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Share Knowledge
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
Share Knowledge
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
Activities
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Share Knowledge
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Share Knowledge
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
Share Knowledge
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Share Knowledge
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
Share Knowledge
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
Activities
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Share Knowledge
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Share Knowledge
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
Share Knowledge
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
Share Knowledge
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.