เช็คลิสต์ 5 องค์ประกอบสำคัญ สร้างความสำเร็จในการใช้ Data

เช็คลิสต์ 5 องค์ประกอบสำคัญ สร้างความสำเร็จในการใช้ Data

November 4, 2021

       อย่างที่ทราบกันดีว่า ‘Data’ คือเชื้อเพลิงสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่เพียงแค่การมี ‘Data’ อยู่ในมืออาจไม่พอที่จะสร้างประโยชน์หรือผลกำไรได้ เพราะ Data ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วน หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ก็อาจจะทำให้การใช้ Data เต็มไปด้วยข้อจำกัด ความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูง

       องค์กรของคุณพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น ‘องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แล้วหรือยัง? และการใช้ Data จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง ลองเช็คลิสต์กันได้เลย!

       1. คุณภาพของ Data
       ข้อมูลที่มีคุณภาพจะต้องเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ความถูกต้อง (Accuracy) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความเที่ยง (Consistency) ความตรงตามกาล (Timeliness) ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) และความแม่นตรง (Validity)

       2. การใช้ Data ให้เกิดประโยชน์
       กระบวนการหรือวิธีการนำ Data ไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบหรือจุดแข็งให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการนำไปพัฒนาการบริการ (Services) พัฒนาประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) หรือแม้กระทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (New Products)

       3. ความพร้อมขององค์กรในการใช้ Data
       สิ่งสำคัญที่ทำให้การใช้ Data สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้ เริ่มต้นจากพนักงานทุกคนในองค์กร ดังนั้นการวางโครงสร้างองค์กรให้พนักงานสามารถเข้าถึง Data ที่จำเป็นต่อการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าข้อมูลบางอย่างจะมาจากหลายที่ ทั้งจาก Application ต่าง ๆ ที่องค์กรมี หรือ Data จากแผนกต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำงานโดยใช้ Data เป็นตัวขับเคลื่อนและตัดสินใจ หรือที่เรียกว่า ‘Data-Driven’

       4. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
       การบริหารจัดการ Data จำนวนมากและเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน ไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็น โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือประสิทธิภาพการทำงานและความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเติบโตของข้อมูลในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายองค์กรที่ลงทุนกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ผลลัพธ์ที่ได้มากลับไม่คุ้มค่า

       5. การป้องกันภัยทางไซเบอร์และนโยบายความเป็นส่วนตัว
       เมื่อ Data สามารถสร้างประโยชน์ให้องค์กรได้อย่างมหาศาล การที่ Data ถูกขโมยหรือถูกทำให้เสียหาย ก็มีผลเสียอย่างมากต่อองค์กรเช่นกัน ดังนั้นนอกจากการสร้างระบบป้องกันต่าง ๆ เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ การทำระบบการป้องกันให้สอดคล้องไปกับกฎหมายและข้อบังคับ ก็ถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดโอกาสที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้น พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่กับองค์กรของเรา

        

       ขอบคุณข้อมูลจาก Thomas C. Redman

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย จัดบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้เข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย จัดบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้เข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
แค่ใช้ Data ก็รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิม ยกระดับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Hyper-Personalization
เนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและเวลาเป็นอย่างมากมาย ทำให้เกิดความต้องการสูงต่อการตลาดที่นำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล (Personalized) และอาจทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลงหากแบรนด์หรือร้านค้าพยายามส่งแคมเปญหรือแนะนำสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
แค่ใช้ Data ก็รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิม ยกระดับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Hyper-Personalization
เนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและเวลาเป็นอย่างมากมาย ทำให้เกิดความต้องการสูงต่อการตลาดที่นำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล (Personalized) และอาจทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลงหากแบรนด์หรือร้านค้าพยายามส่งแคมเปญหรือแนะนำสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
Data Analytics ที่ Blendata ต้องทำอะไรบ้าง?
ต้องขอเล่าย้อนไปถึงวัยชีวิตมหาวิทยาลัย ในช่วงกำลังขึ้นปี 4 คณะวิศวอุตสาหการ เป็นช่วงเวลาที่โลกของสายทางด้าน Data เปิดกว้างอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นวิชาเลือกในคณะ การเรียนออนไลน์ และรวมถึง Data Community ที่มีจัดกันขึ้นอยู่ตลอดทุกเดือน
Data Analytics ที่ Blendata ต้องทำอะไรบ้าง?
ต้องขอเล่าย้อนไปถึงวัยชีวิตมหาวิทยาลัย ในช่วงกำลังขึ้นปี 4 คณะวิศวอุตสาหการ เป็นช่วงเวลาที่โลกของสายทางด้าน Data เปิดกว้างอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นวิชาเลือกในคณะ การเรียนออนไลน์ และรวมถึง Data Community ที่มีจัดกันขึ้นอยู่ตลอดทุกเดือน

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Drive your business with data
Drive your business with data
Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.