รีวิวการทำงาน Data Scientist ที่ Blendata กับประสบการณ์ทำงานที่ไม่ธรรมดา

รีวิวการทำงาน Data Scientist ที่ Blendata กับประสบการณ์ทำงานที่ไม่ธรรมดา

July 15, 2022

       ” สวัสดีครับ ผมรอม กันต์กวี เกียรติ์กรัณย์ ทำงานอยู่ในตำแหน่ง Data science consultant ที่ Blendata ครับ Blog นี้จะเป็นการรีวิวการทำงาน Data scientist กับประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดา ที่ผมได้รับจากการทำงานที่นี่ จะเป็นอย่างไรบ้างผมจะมาเล่าให้ฟังครับ “

ที่ Blendata – Data science consultant ต้องทำอะไรบ้าง?

       หน้าที่และความรับผิดชอบของ Data scientist ที่ Blendata เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวเข้าไปคุยกับลูกค้า โดยการนำเสนอตัวอย่างงานหรือ Use case ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ รวมทั้งในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแนวทาง ก็จะต้องเข้าไปช่วยออกแบบหรือคิดโจทย์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และแน่นอนว่างานของ Data scientist ก็รวมไปถึงการดูและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่การทำ EDA หรือ Exploratory data analysis เพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไปจนถึงการเตรียมข้อมูล Data preparation และ Feature engineering เพื่อเตรียมข้อมูลและสร้างคุณลักษณะ (Features) เพื่อนำไปสู่การสร้างและ Train machine learning model ที่เหมาะสมกับงานแต่ละครั้ง โดยที่ปลายทางอาจจะรวมไปถึงการทำงานร่วมกับทีม Marketing หรือ ทีม Business ของลูกค้าเพื่อออกแบบผลลัพธ์ร่วมกันและออกแบบการวัดผลทางความแม่นยำและทางธุรกิจอีกด้วย
       ในส่วนของเครื่องมือในการทำงานหลักที่ใช้งานนอกเหนือจากแพลตฟอร์มของ Blendata เองแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความต้องการและ Big data environment ของลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่าการที่เราทำงานกับ Big data ตลอดเวลาทำให้ต้องทำงานร่วมกับ Apache Spark และ Cloud provider ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Microsoft Azure, AWS หรือ GCP เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าที่หลากหลาย และแน่นอนว่าภาษาที่ใช้นอกเหนือไปจาก R และ Python แล้วก็ได้ใช้ความรู้ในเรื่องของการเขียน PySpark อีกด้วยครับ

ความท้าทายที่มาพร้อมประสบการณ์ทำงานที่ไม่ธรรมดา

       การได้มาร่วมงานกับ Blendata เป็นการเปลี่ยนลักษณะงานในสาย Data scientist ไปพอสมควรเลยครับ เนื่องจากการทำงานที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบ Solution ให้กับ Blendata เองเท่านั้น แต่ยังได้มีโอกาสออกไปพูดคุยและรู้จักกับลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพราะปัจจุบัน Blendata ได้ร่วมงานกับลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ทั้ง Telecom, Banking, Health care และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้ได้รับโจทย์แตกต่างกันไป รวมถึงมีความซับซ้อนที่ท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะอย่างต่อเนื่อง การที่โจทย์ของ Data scientist เปลี่ยนไปในทุก ๆ งานนั้นเป็นทั้งความท้าทาย ความสนุก และประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ ครับ

       อีกหนึ่งจุดแข็งของการทำงานเป็น Data scientist ที่ Blendata คือ การได้ทำงานกับ Data จริงที่มาจากหลากหลายลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยาก และได้สร้าง Data model ด้วยโจทย์และความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อคนทำงานสายนี้ เนื่องจาก Data ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ทำให้การเข้าถึง Data เหล่านี้เป็นไปได้ยากมากถ้าไม่ได้ทำงานในส่วนนี้ครับ

       นอกจากนี้ความท้าทายส่วนหนึ่งของสายงานนี้ก็คือการที่ความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้โจทย์ของลูกค้ามีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น นอกเหนือจากการทำ Predict classification, Regression model แล้วยังมีการออกแบบระบบ Recommendation engine ทั้งเรื่องของการใช้ Multiple-model มาแก้ปัญหาโจทย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ต้องการการออกแบบการทำงานร่วมกันหลาย ๆ Model รวมถึงความต้องการอื่น ๆ แต่ขณะเดียวกันก็ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Big data และ Data analytic ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ท้าทายความสามารถของเราในการเลือกแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมกับโจทย์และข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

บรรยากาศและรูปแบบการทำงานที่ Blendata เป็นอย่างไร?

       สไตล์การทำงานของที่นี่ค่อนข้างเป็นกันเองมากครับ ทุกคนบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ดี และให้ความสำคัญกับการส่งมอบงานอย่างตรงเวลาและมีคุณภาพ รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นรูปแบบ Flat organization ไม่ได้แบ่งลำดับชั้นในการทำงาน แต่ให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยข้อดีก็คือเราสามารถแก้ไขหรือวางแนวทางได้รวดเร็วไม่ยึดติดกับข้อกำหนดเดิม ๆ ถ้ามองเห็นว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็สามารถแสดงความเห็นและร่วมกันแก้ไขได้ทันทีครับ ซึ่งการทำงานที่นี่เน้นการพูดคุยกันเป็นหลัก เราจะมีการอัพเดทงานกันอย่างสม่ำเสมอในทุกวัน ทั้งในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นและการเสนอไอเดียใหม่ ๆ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วมากครับ

       ในส่วนของการทำงานเป็นทีมนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ครับ เพราะการทำงานของ Data scientist นั้นแน่นอนว่าจะต้องพึ่งพาความสามารถของคนอื่น ๆ ในทีมด้วย ไม่ว่าจะเป็น Data engineer หรือเพื่อนร่วมทีมอื่น ๆ ภายในทีม Data เอง โดยที่ Data engineer จะช่วยดูเรื่อง Architecture ของลูกค้า การติดตั้งระบบ และช่วยเตรียมข้อมูลให้เราตั้งแต่ Data ingestion ไปจนถึง Data cleansing เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ต่อได้ หลังจากนั้นเราจะทำงานร่วมกับ Data analsyt ในการหาหรือนำ Insight มาใช้สำหรับสร้าง Feature ในโมเดล โดยที่ Data analyst จะมีบทบาทในการทำ Visualization เพื่อนำเสนอผลลัพธ์ ซึ่งทำให้ Data scientist อย่างผมและทีม สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ

       รวมทั้งทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ เช่น การออกไปพบลูกค้าร่วมกับทีม Business และทีม Sale ไม่ว่าจะเป็นการไปรับ Requirement หรือนำเสนอ Solution หรือในส่วนของการที่ Blendata เป็น Product ของเราเอง ก็ทำให้เราต้องช่วยกันให้ Feedback และเสนอไอเดียและความต้องการกับทางทีม Development ในมุมฝั่งผู้ใช้งานด้วยเพื่อช่วยกันทำให้ Product ของเราดีขึ้น ทั้งในแง่ของ Performance ในส่วน Feature ที่ตอบโจทย์และ UX/UI ที่ Friendly กับผู้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งตัวผมเองรู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ Blendata และหลาย ๆ ทีมในบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานในสาย Big data รวมไปถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ทำให้ผมได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์มากครับ

       ที่สำคัญที่นี่ไม่ได้ทำงานกันแบบเคร่งเครียดตลอดเวลา เราคุยกันเหมือนพี่น้อง พูดคุยเฮฮากันสนุกสนาน ในตอนพักเราอาจจะเห็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนละทีมลากเก้าอี้มานั่งเล่นเกมส์กัน แต่ตอนทำงานก็จริงจังสมกับเป็นมืออาชีพ ซึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าที่นี่ใส่ใจทีมงานอย่างแท้จริง เมื่อ Environment ในการทำงานดี ผลงานที่ดีก็ย่อมเป็นของคู่กันครับ

       ผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์ใครหลาย ๆ คนที่มองหาพื้นที่เพื่อเติบโตในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Data โดยเฉพาะคนที่สนใจงานที่ท้าทายความสามารถและทำให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และยังได้ฝึกฝนการใช้ทักษะในการสื่อสารกับทั้งลูกค้าและทีมงานตลอดเวลา รวมถึงคนที่อยากได้ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายและครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม ทีม Data รวมถึงทีมอื่น ๆ ของ Blendata เองก็พร้อมที่จะรับทีมงานใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับบริษัทและพัฒนาทักษะความสามารถของทุกคน เพื่อเติบโตไปด้วยกันครับ

       สำหรับใครที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Blendata สามารถส่งเรซูเม่มาที่
        hr@blendata.co 
        หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับได้ที่   
        https://blendata.co/careers/

       “ขอบคุณครับ”

       Kankawee Kiatkarun – Data science consultant

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Drive your business with data
Drive your business with data
Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.